Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
.png °

Familie og helse - Marker kommune

Situasjonsbilde helsetjenester

Kontaktinformasjon.
Virksomhetsleder Familie og helse Bjørg Olsson, tlf. 90 97 89 59.
E-post:  bjorg.olsson@marker.kommune.no
Postadresse;  Postboks 114, 1871  Ørje
Besøksadresse;  Storgaten 60, 1870  Ørje  (Rådhuset, 1. etasje)
Epost:  post@marker.kommune.no

Åpningstid:  mandag-fredag kl. 07.30 - 15.30  (15.00 sommertid fra 1.05 - 25.08)


Familie og helse består av følgende avdelinger:

  • Barnevern
  • Fysio- og ergoterapitjenesten
  • Helstestasjon
  • Legevakt og allemennlege-tjensten
  • Miljørettet helsevern
  • Skolehelsetjenesten
  • Psykisk hesevern
     

På venstre sidemeny kan du finne informasjon om avdelingene og tjenestene (også under Våre enheter på høyre sidemeny).

Under DOKUMENTER på høyre sidemeny  finner du aktuelle  dokumenter  for Familie og helse.