Nav Skiptvet Marker

En gladnyhet til våre innbyggere i Skiptvet og Marker. NAV kontorene slo seg sammen 01.06.21 og heter nå NAV Skiptvet Marker. Du kan ta kontakt med din veileder hvis du har noen spørsmål vedrørende dette. Innbyggerne i begge kommunene kan ta kontakt med begge NAV kontorene hvis det haster, vi vil fortsette å være til stede i begge kommuner.

Vi skal jobbe med å utvikle enda bedre tjenester for våre innbyggere. Har du noen innspill til oss, kan du ta kontakt.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker

Kontakt

NAV Skiptvet Marker

Telefon:  55 55 33 33
Epost:  nav.kontaksenter@nav.no
Hjemmeside NAV
Besøksadresse:  Storgaten 60, 1870  Ørje (Marker rådhus)
Leder for NAV Skipvet Marker: Fatima Iqbal

Timebestilling: Tlf. 55 55 33 33

Sist oppdatert 10. juni 2021