Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Annelik grupları

Annelik grupları, yeni çocuk sahibi olmuş ebeveynlere sağlık ocağı tarafından sunulan bir hizmettir. Sağlık Ocağı ilk toplantıya davet eder ve ebeveynler sonra buna devam ederler.

Tanım

Annelik grupları, yeni çocuk sahibi olmuş ebeveynler için bir bilgilendirme ve rehberlik teklifidir. Sağlık Ocağı, sağlık ocağındaki ilk toplantıya davet eder. Bundan sonra, ebeveynler daha sonraki toplantılar için inisiyatif almalıdırlar. Burada, diğerlerinin yanı sıra doğum, annelik ve bebek bakımı ile ilgili deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz

  • emzirme
  • bebek bakımı
  • beslenme
  • çocuğun gelişimi
  • kazaları önleme
  • birlikte yaşama

Hemşire, isterseniz size tavsiyelerde bulunabilir ve rehberlik yapabilir. Çocuklar tabii ki buluşmalara katılacaktır.

Hedef Kitle

Yeni çocuk sahibi olmuş ebeveynler.

Hizmet bedeli

Hizmet ücretsizdir.

Yasalar

Bu, belediyenin bu gruba rehberlik etmeyi seçtiği bir yoldur. Ayrıca bakınız

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası § 3-2 Belediyenin sağlık ve bakım hizmetleri için sorumluluğu ve § 3-3 Sağlığı teşvik edici ve önleyici çalışma

Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası Bölüm 7 İtiraz.

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Doğum yaptığınız zaman, sağlık ocağı tarafından aranacak ve size bir annelik grubuna katılmanız için teklifte bulunacaktır. Sağlık ocağınıza kendiniz de başvurabilirsiniz.

İtiraz olanağı

Gerekli yardımı alamadığınızı veya hizmet performansından memnun olmadığınızı düşünüyorsanız, belediyeye veya doğrudan hizmet sağlayıcısına şikâyet gönderebilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve nelerin değişmesini istediğinizi açıklayınız.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 11:55