Badevannsprøver tas fra utvalgte badeplasser i løpet av badesesongen. Resultatene fra prøvetakingen finnes i tabellen nedenfor. De er vurdert etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad https://www.fhi.no/ml/badevann/badevann--forurensning-og-regler/

 

Badevannskvalitet 2020

Badeplass Uke 25 Uke 29 Uke 33
Lihammeren                                   
Ytterbøl                                   
Østre Otteid                                   
Husborn                                   
Tangen                                   
Tjuvholmen                                   


Badevannskvalitet - beskrivelse av fargekode

God                           Mindre god                        Ikke akseptabel