Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Çocuklar İçin Sosyal Yardım Servisi (yardım önlemleri)

Çocuğunuzun yardıma ihtiyacı var mı ya da buna ihtiyaç duyan çocukları bildirmek mi istiyorsunuz?

Tanım

Çocuğun evdeki koşullar nedeniyle veya başka nedenlerle özellikle ihtiyaç duyması halinde, çocuklar için sosyal yardım servisi çocuk ve ailesi için yardım önlemlerinin uygulanmasını sağlayacaktır. Çocuk için en iyi olanı dikkate almak önemlidir.

Bu gibi yardımcı tedbirler; rehberlik, destek temasları, ev ziyaretleri ve maddi yardımları içerebilir. Bir bakımevi ve kurumuna yerleştirme de yardımcı önlem olabilir. Çocuklar evde mümkün olduğunca yaşayabilmelidir. Odak noktası, sorunların nedenlerini bulmak ve bunları ebeveyn ve çocuklar ile tartışmak olmalıdır.

Hedef Kitle

18 ya??n alt?ndaki çocuklar. Çocuk kabul etti?i takdirde, tedbirler çocuk 25 ya??na gelene kadar devam ettirilebilir.

Kriterler/Koşullar

Yardım önlemlerine duyulan ihtiyaç belgelendirilmelidir.

Hizmet bedeli


İşbirliği ortakları


Yasalar

Bakınız özellikle Çocuk Koruma Kanunu § 4-4, § 6-9 ve Bölüm 4.

Forvaltningsloven
Barnevernloven

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Bir çocuğun yardıma muhtaç olduğunu gören ebeveynler, arkadaşlar, komşular, anaokulu/okul, sağlık ocağı vs. bunu çocuklar için sosyal yardım servisine bildirebilirler.

Dosya inceleme

Çocuklar için sosyal yardım servisi, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır ve konunun daha iyi araştırılması için bir uzmanla görüşmeye karar verebilir. Bu durumda, uzman raporu değerlendirilmek üzere Çocuk Hizmetleri Komisyonuna gönderilir. Komisyonun raporla ilgili değerlendirmesi, konuyla ilgili önemli kararlar verilmeden önce çocuklar için sosyal yardım servisinin elinde olmalıdır.

Dosya inceleme süresi

Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

İtiraz olanağı

Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

Tjenesten oppdatert: 02.12.2020 11:38