Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Yetişkinler için orta öğretim

25 yaşında veya üstünde iseniz ve sadece ilkokulu bitirdiyseniz, orta öğretim için teklifler almaya hakkınız vardır.

Tanım

Zorunlu veya eşdeğer bir eğitimi tamamlamış, ama orta öğretimi tamamlayamamış yetişkinler, başvurduktan sonra 25 yaşından itibaren orta öğretime devam etme hakkına sahiptirler Bu hak, özel durumlarda normal okulda bulabildiklerinden daha fazla özelleştirilmiş bir müfredata ihtiyaç duyan gençler için de geçerli olabilir. 

Eğitim, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanacak ve resmi ve mesleki becerileriniz temel alarak hazırlanacaktır.

Hedef Kitle

25 yaşına kadar yetişkinler. Özel durumlarda 16-24 yaş arası gençler de.

Hizmet bedeli

Eğitim ücretsizdir. Bölge yönetimi size gerekli basılı ve dijital eğitim araçları ve dijital donanımı sağlamaktan sorumludur.

Yasalar

Eğitim Yasası § 4A-3 ve § 3-1
Eğitim Yasası Yönetmeliği Bölüm 5

 

Forskrift til opplæringslova
Opplæringslova

Dosya inceleme

Eğitim hakkındaki kararı Bölge Yönetimi verir. Kararda, hizmetin size tahsis edilip edilmediği belirtilecektir. Kararda ayrıca, hizmetin neleri kapsadığı da belirtilecektir.

Dosya inceleme süresi

İlçe belediyesi konuyu en kısa zamanda ele almakla yükümlüdür. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri ile birlikte kararın tahminen ne zaman alınabileceğine dair yazılı bir cevap alacaksınız.

İtiraz olanağı

Kabul edilme kararına, bununla ilgili bildiriyi aldıktan sonra üç hafta içinde belediyeye itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz valiliğe gönderilecektir. İtirazınızda, kararda neyin değiştirilmesini belirtmeli ve bunu gerekçelendirmelisiniz. İlçe belediyesi size sadece rehberlik sağlayacaktır. Diğer hizmet şartlarıyla ilgili itiraz etmek isterseniz, itiraz makamı ilçe belediyesinin kendi itiraz kuruludur.

Tjenesten oppdatert: 13.05.2020 09:49