Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

İlkokuldaki yetişkinler için özel eğitim

İlkokuldaki yetişkinler için normal, uyarlanmış eğitim programından tatmin edici bir verim alamıyorsanız, özel eğitim hakkına sahipsiniz.

Tanım

İlkokuldaki yetişkinler için normal, uyarlanmış eğitim programından tatmin edici bir verim alamadığınızı düşünüyorsanız, özel eğitim hakkına sahipsiniz. Buna bağlı nedenler örneğin şunlar olabilir

  • hasta veya sakat olmanız
  • günlük yaşam işlerini yapabilmek için özel ihtiyacınızın olması
  • temel iletişim becerilerine ihtiyaç duymanız
  • temel okuma ve yazma eğitimine ihtiyacınızın olması
  • hareket egzersizine ihtiyaç duymanız

Hizmet bedeli

Eğitim ve ders malzemeleri ücretsizdir.

Yasalar

Eğitim Yasası § 4A-2 ve Bölüm 5

Eğitim Yasası Yönetmeliği Bölüm 5 Değerlendirme ile ilgili itiraz

Forvaltningsloven
Forskrift til opplæringslova
Opplæringslova

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Özel eğitim başvurusu için belediyeden yardım alabilirsiniz.

Dosya inceleme

Belediye, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Bundan sonra bir karar alınır. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

Dosya inceleme süresi

Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

İtiraz olanağı

Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 12:47