Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Çocuklar için sosyal yardım servisi (bildiri)

Zorluk yaşayan veya ihmal edilen çocukları bildirmek mi istiyor musunuz?

Tanım

Hem özel kişiler hem de kamu kurumları zorluk çeken bir çocuğu çocuk sosyal yardım servisine bildirebilirler. Atıfta bulunduğunuz bildirinizi izlemeniz gerekli değildir, ancak bilgilerin kaynağını belirtebilmelisiniz. Bir söylenti bildiri olarak kabul edilmez. Çocuklar için sosyal yardım servisi

  • Bildirinin açıkça temelsiz olması halinde  dikkate almaz
  • Çocuk Koruma Yasası kapsamında bir ihtiyaç olduğunun varsayılmasını gerektiren bir sebebin bulunması halinde soruşturma başlatabilir 
  • Yasal şartların yerine getirilmemesi halinde bildiriyi dikkate almaz

Kamu yetkilileri, çocukların ağır bir ihmale maruz kaldığına inanmak için bir nedenleri varsa bunu Çocuk Yardım Merkezine bildirmekle yükümlüdürler.

Broşürler, belgeler, haritalar vb.

Yasalar

Bkz. Çocuk Koruma Kanunu madde 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 ve 6-7a.

Forvaltningsloven
Barnevernloven
Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Çocuklar için sosyal yardım servisine bildiriyi yazılı veya sözlü olarak, telefonla veya bizzat gelerek yapabilirsiniz. Bildiriniz anonim de olabilir.

Dosya inceleme süresi

Çocuklar için sosyal yardım servisi, gelen bildirileri mümkün olan en kısa sürede, en geç bir hafta içinde gözden geçirecek ve bir soruşturma açılıp açılmayacağını değerlendirecektir. Bildirinin açıkça temelsiz olduğu durumlar haricinde, bildiri alındıktan sonra üç hafta içinde bir onay almalısınız.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 11:40