Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mülteciler, sığınmacılar ve yeniden birleşen aileler için sağlık ve bakım hizmetleri teklifi

Beldede yaşayan ve geçici olarak ikamet eden sığınmacılar, mülteciler ve yeniden birleşen aileler tüm diğerleri ile aynı şekilde sağlık ve bakım hizmetleri hakkına sahiptir.

Tanım

Belirli bulaşıcı hastalıklar için yüksek riskin bulunduğu bölgelerden gelen bazı sığınmacılar, mülteciler ve yeniden birleşen aileler ve aşağıdaki nedenlerle ihtiyacı olan kişilere verilecek sağlık hizmeti

  • işkence ve diğer ciddi travmalara maruz kalanlar
  • ailesi veya sosyal ağları olmayanlar
  • reşit olmayıp Norveç'e tek başına gelenler
  • hamile kadınlar
  • yalnız çocuk yetiştirenler
  • tecavüz veya diğer cinsel şiddet kurbanları
  • kadın sünnetine maruz kalan veya kalma riski olan kişiler
  • ruhsal sorunları (belirtileri) olan kişiler.

Hedef Kitle

Sığınmacılar, mülteciler, yeniden birleşen aileler.

Kriterler/Koşullar

18 yaşın altındaki kişiler için, kişinin yasal olarak ikamet etmesi şart değildir. Yasadışı ikamet eden 18 yaş üstü kişiler için kanun sadece acil tıbbi yardıma izin vermektedir.

Hizmet bedeli

Kanun veya yönetmelikte ödeme yapılması öngörülmediği sürece hizmetler ücretsizdir.

Yasalar

Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Bakınız:

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası Bölüm  3 - Belediyenin sağlık ve bakım hizmetleri için sorumluluğu 

Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası § 2-1b Uzman sağlık hizmetinden sağlık bakımı alma hakkı

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Belediye, mültecilere, sığınmacılara ve aile birleşmelerinde birincil ve uzman sağlık hizmetlerinde sağlık ve bakım hizmetleri sunulmasını kendisi sağlayacaktır.

İtiraz olanağı

Gerekli yardımı alamadığınızı veya hizmet performansından memnun olmadığınızı düşünüyorsanız, belediyeye veya doğrudan hizmet sağlayıcısına şikâyet gönderebilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve nelerin değişmesini istediğinizi açıklayınız.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 21:33