Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tüberküloz muayenesi

Tüberkülozun yaygın olduğu ülkelerden geliyorsanız, bir tüberküloz muayenesinden geçmeniz gerekmektedir.

Tanım

Tüberküloz muayenesi; tüberkülin testi (deri testi), akciğerlerin röntgen fotoğrafları ve gerektiğinde bir kan örneğinden oluşmaktadır. Tüberküloz, birçok organı etkileyebilen bir enfeksiyondur. En önemli şekli akciğer tüberkülozudur. Bu, tedavi edilmezse hayati tehlike söz konusu olabilir. Muayene, belediyenin tüberkülozu önleme ve tüberkülozla mücadele etme programının bir parçasıdır.

Tüberkülozu olan bir kişi doktorun talimatlarına uymak ve gerektiğinde başkalarına hastalığın yayılmasını önlemek için tecrit edilmesini kabul etmek zorundadır.

Hedef Kitle

Tüberküloz Yönetmeliğinin 3. Bölümü uyarınca aşağıdaki kişiler tüberküloz muayenesinden geçmekle yükümlüdürler:

  • Tüberkülozun yaygın olduğu ülkelerden gelen ve ikamet izni, ikamet kayıt belgesi veya oturma kartına sahip olmaları gereken ve Norveç'te üç aydan daha uzun bir süre ikamet edecek olan kişiler
  • Yüksek tüberküloz oranları görülen ülkelerden gelen mülteci ve sığınmacılar
  • Sağlık ve bakım hizmetlerinde çalışacak olan kişiler, öğretmen olarak veya çocuklarla temas eden diğer görevlerde çalışacak kişiler ve son üç yıl içinde tüberkülozun yaygın olduğu ülkelerden gelen veya buralarda en az üç ay kalmış kişiler

Hizmet bedeli

Tüberküloz muayenesi ücretsizdir. Bu, ulaşım giderleri için de geçerlidir.

Yasalar

Muayene, belediyenin sahip olması gereken enfeksiyon koruma planlarının bir parçasıdır.

Bakınız
Bakınız Tüberküloz Yönetmeliği Bölüm 3 - Tüberküloz muayenesinin incelenmesi, uygulanması ve takibi vs.

Bulaşıcı Hastalıklarından Korunma Yasası § 7-1 belediyenin Görevleri ve § 7-3 Bölgesel sağlık kuruluşunun sorumlulukları

Tuberkuloseforskriften
Smittevernloven

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Belediye, muayenenin en kısa zamanda gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Mülteciler ve sığınmacıların giriş tarihinden sonra on dört gün içinde muayene edilmeleri gerekir. Bir işe yerleştirilmesi onaylanan kişiler, göreve başlamadan önce akciğer röntgeni çekilerek muayene edilmelidirler. Deri testi ve bunun takibi daha sonra olabilir.

İtiraz olanağı

Tüberküloz muayenesinden muaf tutulma başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuz reddedilirse, bununla ilgili kararı aldıktan sonra üç hafta içinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir. Enfeksiyon koruma komitesince alınan tecrit kararı bölge mahkemesi tarafından reddedilebilir.

Tjenesten oppdatert: 13.05.2020 09:32