Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Huzurevi - uzun süre konaklama

Huzurevi, bakıma muhtaç olan, gün boyunca tıbbi ve hemşirelik bakımına ve takibine ihtiyaç duyan kişiler için bir günlük bakım hizmetidir.

Tanım

Huzurevinde uzun süreli konaklama, gün boyunca bakım ve hizmete muhtaç olan kişiler içindir. Huzurevinde bir yer için belediyeye başvurmalısınız. Mesele çözüme kavuşturulmadan önce, dileklerinizi ve ihtiyaçlarınızı tespit ederiz. Normal olarak bir ev ziyareti yapıyoruz.

Uzun süreli konaklama kriterlerini yerine getirirseniz, halihazırda boş yer olmasa bile, bu konuda yazılı bir karar almaya hakkınız vardır.

Huzurevinde bir yer tahsis edilirse, kararda yardım ihtiyacınız belirtilmelidir.

Kriterler/Koşullar

Belediye, huzurevinde yer tahsisi için gerekli koşulları içeren kendi düzenlemelerine sahip olmalıdır.

Hizmet bedeli

Belediye, sakinlerden bir bedel talep edebilir. Bedel resmi yönetmeliklerde belirtilmiştir (bakınız: Yasalar ve direktifler).

Yasalar

Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Ayrıca bakınız

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası § 3-2 ve § 3-2a

Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası Bölüm 7.

Helsepersonelloven
Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester
Forskrift for sykehjem
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Verdighetsgarantiforskriften

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Huzurevinde uzun süre konaklama başvurusunda yardım için belediye ile iletişime geçebilirsiniz veya ihtiyacınız olduğunda başkalarından size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Sizin adınıza bir başkası başvuruda bulunacak ise, bunun için vekalete sahip olması gerekir.

Ekler

Sizin için başka bir kişi başvuruda bulunacak ise, bir vekaletname eklemeniz gerekir.

Dosya inceleme

Mesele çözüme kavuşturulmadan önce, dileklerinizi ve ihtiyaçlarınızı ayrıntılı olarak tespit ederiz. Normal olarak bir ev ziyareti yapıyoruz. Huzurevinde bir yer tahsis edilirse, kararda yardım ihtiyacınız belirtilmelidir. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

Huzurevinde bir yer için kriterleri yerine getirmiş olsanız bile, boş yer olmayabilir. Böyle bir durumda bizden, kriterleri yerine getirdiğiniz ve bekleme listesine alındığınıza dair yazılı bir karar alacaksınız.

Dosya inceleme süresi

Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

İtiraz olanağı

Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse, valiliği nezdinde itiraz edebilirsiniz.

Ayrıca hizmet performansı hakkında da itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz, belediyeye veya doğrudan hizmet sağlayıcısına gönderilecektir.

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 13:36