Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kullanıcı kontrollü kişisel yardım

Kullanıcı kontrollü kişisel yardım, engelli kişiler için pratik bir yardım hizmetidir. Sistemin kullanıcı kontrollü olması, alıcı olarak size hizmetleri ve günlük yaşamı yönetmek için daha fazla fırsat vermesi demektir.

Tanım

Ağır engelli ve 67 yaşın altında olup günlük yaşamda uzun süreli bir pratik ve kişisel yardıma büyük oranda muhtaç iseniz, kullanıcı kontrollü kişisel yardım (BPA) başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kişisel yardım; pratik yardım ve eğitim ve desteği içerir. Rahatlatma önlemleri hakkı, evde yaşayan 18 yaşın altındaki engelli çocuklar için ebeveynlik sorumluluğunu taşıyan kişiler için geçerlidir.

Tahsis edilen süre içinde, prensipte yardımcı olarak kimi istediğinizi ve yardımcının yaptıklarını kontrol edebilirsiniz. Amaç, mümkün olduğunca aktif bir yaşama sahip olmanızdır.

Hedef Kitle

  • Karmaşık ve kapsamlı bir hizmet ihtiyacı olan ve asistanı yönetebilecek durumda olan kişiler (çalışma yöneticisi rolü)
  • Bu rolü kendileri üstlenemeyen, ruhsal gelişim geriliği olan insanlar 
  • Engelli çocukları olan aileler

Kriterler/Koşullar

Kendine bakamayan ya da gündelik hayatla başa çıkmak için tamamen pratik veya kişisel yardıma bağımlı olan kişiler

Yasalar

Bu, Sağlık ve Bakım Hizmetleri ile Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasasına göre kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Ayrıca bakınız

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası § 3-2 ve § 3-8

Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası § 2-1a ve 2-1d

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Kullanıcı kontrollü kişisel başvurusunda yardım için belediye ile iletişime geçebilirsiniz veya ihtiyacınız olduğunda başkalarından size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Sizin adınıza bir başkası başvuruda bulunacak ise, bunun için vekalete sahip olması gerekir.

Ekler

Sizin için başka bir kişi başvuruda bulunacak ise, bir vekaletname eklemeniz gerekir.

Dosya inceleme

Belediye, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Bundan sonra bir karar alınır. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

Dosya inceleme süresi

Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

İtiraz olanağı

Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 12:51