Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Azınlık dillerini konuşan öğrencilere özgü- Dil eğitimi

Anadilleri Norveççe ve Sami dili olmayan öğrenciler, okuldaki normal eğitimi takip etmek için Norveççede yeterli beceriye sahip olana kadar kendilerine özel Norveççe dil eğitimi alabilirler.

Tanım

Anadilleri Norveççe ve Sami dili olmayan öğrenciler, okuldaki normal eğitimi takip etmek için Norveç dilinde yeterli beceriye sahip olana kadar özel bir Norveççe dil eğitimi alabilirler. Gerekirse, öğrenciler ayrıca anadilde eğitim, iki dilli eğitim veya her ikisini de alma hakkına sahiptir. Bu, yeni gelenler ve Norveççe çok sınırlı bilgiye sahip diğer azınlık öğrencileri için geçerli olabilir.  Anadilde eğitim, öğrencinin gittiğinden farklı bir okulda verilebilir. 

Hedef Kitle

İlk ve orta eğitim okullarında dilsel azınlık öğrencileri

Kriterler/Koşullar

  • Öğrencinin Norveççe ve Sami dilinden farklı bir anadili olmalıdır
  • Öğrenci, normal dersleri takip etmek için yeterli Norveççe bilgisine sahip değildir
  • Beldede uygun öğretim personeli olmalıdır (bu, anadilde eğitim ve iki dilli ders eğitimi için geçerlidir)

Broşürler, belgeler, haritalar vb.

Yasalar

Belediye bu hizmeti sağlamakla yükümlüdür.

Bakınız
Bağımsız Okullar Yasası § 3-5
Eğitim Yasası § 9a-2-8
Eğitim Yasası Yönetmeliği Bölüm 5 

Forvaltningsloven
Forskrift til opplæringslova
Friskolelova
Opplæringslova

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Özel dil eğitimi başvurusu konusunda yardım almak için belediye (ilkokul) veya ilçe belediyesi (orta öğretim okulu) ile iletişime geçebilirsiniz.

Dosya inceleme

Belediye/ilçe belediyesi özel dil eğitimi hakkında karar vermeden önce Norveççe bilgilerinizi tespit edecektir. Böyle bir tespit, normal dersleri takip etmek için yeterince Norveççe dil bilgisine sahip olup olmadığınızı belirlemek açısından ders sırasında da yapılacaktır.

Dosya inceleme süresi

Belediye (ilkokul için) ve ilçe belediyesi (orta öğretim için) konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

İtiraz olanağı

Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye/valilik nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye/ilçe belediyesi ile iletişime geçebilirsiniz. Kararda ısrar edilirse, dava itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe (ilkokul öğrencileri için) ve ilçe belediyesi itiraz kuruluna (orta öğretim öğrencileri için)  gönderilecektir.

Tjenesten oppdatert: 23.03.2018 16:32