Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Din ve inanç toplulukları - yardım

Kayıtlı din ve inanç toplulukları devlet ve belediyeden maddi yardım talep edebilirler.

Tanım

Kayıtlı din ve inanç toplulukları devlet ve belediyeden maddi yardım talep edebilirler. Belediye maddi yardımı, belediyenin Norveç Kilisesi için planlandığı harcamalar temel alınarak hesaplanır ve beldedeki her devlet kilisesi üyesine dağıtılır.  Belediye ve devlet maddi yardımı başvurusu birlikte gönderilecektir.

Hedef Kitle

Din ve inanç toplulukları

Kriterler/Koşullar

Belediye yardımı almak için, din veya inanç topluluğunun devlet yardımı alma hakkına sahip olması gerekir. Bir din veya inanç topluluğunun devlet yardımı almaya uygun olup olmadığına valilik karar verir. Yardım sadece, Norveç Kilisesine veya zaten yardım alan başka bir din veya inanç topluluğuna dahil olmayan üyeler için talep edilebilir. Din topluluğu yardımı dini amaçlar için verilmelidir. İnanç topluluğu yardımı, bu kapsama giren ve bu şekilde faaliyet gösteren inanç topluluğu amaçları için verilecektir.

Broşürler, belgeler, haritalar vb.

İşbirliği ortakları

Dini ve Hayata Karşı Belirli Bir Duruşu Savunan Topluluklar Konseyi

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Din veya inanç topluluğunun yönetim organı başkanı yazılı bir başvuru gönderecektir.

Harici başvuru formları

Din ve inanç toplulukları yardımı için talep formu

Ekler

  • Merkezi sicilden kuruluş numarası (daha fazla bilgiyi Brønnøysund Sicil Dairesinden alabilirsiniz, Tel:  75 00 75 00)
  • Gerekirse önceki yardım yılına ait bilanço ve faaliyet raporu
  • Yardım alma hakkına sahip tüm üyelerin kimlik numaralarının bir listesi. 100'den fazla üyeye sahip topluluklar için, liste, bir CD veya bir bellek kartı üzerinden dijital olarak hazır olmalıdır

Dosya inceleme

Valilik, kimlik numaralı üye listesini Brønnøysund Sicil Dairesine iletir. Brønnøysund Sicil Dairesi, tüm kimlik numaralarını merkezi nüfus kayıt dairesi verileri ile karşılaştırarak kontrol eder. Yardım sadece geçerli kimlik numarasına sahip olan üyelere ödenecektir.

İtiraz olanağı

Kuruluş karara, kararın alınmasından itibaren üç hafta içinde itiraz edebilir. İtiraz, kararı alan makama gönderilmelidir. İtirazınızda, kararda neyin değiştirilmesini belirtmeli ve bunu gerekçelendirmelisiniz. Belediye sadece rehberlik sağlayacaktır. Yardımla ilgili belediye kararına itirazı valilik işleme koyar. İtiraz buraya gönderilmeden önce, kararı alan belediye makamı, kararın değiştirilmesi için bir neden olup olmadığını değerlendirecektir. Kararda ısrar edilirse, dava valiliğe gönderilir.

Tjenesten oppdatert: 13.05.2020 09:28