Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Evde hasta bakımı

Evde hasta bakımı, evde hastaya sağlanan bir sağlık yardımıdır. Evde hasta bakımı için belediyeye başvurmalısınız.

Tanım

Evde hasta bakımı, hasta ve engelli insanlara kendi evinde bakım ve koruma sağlar. Hizmet örneğin yara tedavisi, kişisel bakım ve ilaç yönetimini kapsayabilir. 

Kriterler/Koşullar

Hizmeti alıp almayacağınıza siz karar verirsiniz.

Hizmet bedeli

Hizmet ücretsizdir.

Yasalar

Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Bakınız: Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası §§ 3-1 ve 3-2. Ayrıca bakınız: Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası Bölüm 7.

Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene
Verdighetsgarantiforskriften

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Evde yardım başvurusunda yardım için belediye ile iletişime geçebilirsiniz veya ihtiyacınız olduğunda başkalarından size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Sizin adınıza bir başkası başvuruda bulunacak ise, bunun için vekalete sahip olması gerekir.

Ekler

Sizin için başka bir kişi başvuruda bulunacak ise, bir vekaletname eklemeniz gerekir.

Dosya inceleme

Belediye, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Normal olarak bir ev ziyareti yapıyoruz. Bundan sonra bir karar alınır. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

Dosya inceleme süresi

Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

İtiraz olanağı

Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse, valiliğe itiraz edebilirsiniz.

Ayrıca hizmet performansı hakkında da itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz, belediyeye veya doğrudan hizmet sağlayıcısına gönderilecektir.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 21:56