Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fizik tedavisi

Fizik tedavisi sağlık hizmetimizin bir parçasıdır. Yaş, hastalık veya sakatlık nedeniyle fonksiyon becerileriniz zayıfsa, fizyoterapistlerimiz size yardımcı olabilir.  Fizyoterapistler muayene ederler, tedavi ederler ve egzersiz yaptırırlar.

Tanım

Fizik tedavisi hastalık veya sakatlığın hem önlenmesi hem de tedavisi için uygulanabilir. Belediye tarafından verilen fizik tedavisi hizmetinde fizyoterapist ya bir belediye çalışanıdır ya da belediye ile bir iş sözleşmesi yapmıştır. Tedaviyi bireysel olarak veya gruplar halinde alabilirsiniz. Hizmet, belediyenin disiplinlerarası habilitasyon ve rehabilitasyon teklifinin bir parçasıdır ve huzurevinde de sunulmaktadır. 

Hedef Kitle

Yaşlılar, engelli kişiler ve hasta veya sakat kişiler

Kriterler/Koşullar

Belediyenin fizyoterapi servisi veya doktorunuz sizi muayene edecek ve ihtiyacın profesyonel bir değerlendirmesini yapacaktır.

Hizmet bedeli

Çoğu kişi bir fizyoterapist veya manuel terapistten randevu aldığında bir katılım payı ödemek zorundadır.

2018 için katılım payı tavanı 2025 krondur. Bu miktara ulaşıldığında, postayla otomatik olarak bir paso alacaksınız.

Sizin için kayıtlı olan katılım payını görmek için helsenorge.no sitesinde giriş yapın.

Bazı gruplar fizyoterapistin muayene ve tedavisi için katılım payından muaf tutulurlar. Bu, şu gruplar için geçerlidir

  • 16 yaşın altındaki çocuklar
  • İş kazaları onaylanmış kişiler (silahlı kuvvetlerde ilk kez hizmet alan askerler için de geçerlidir)

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren fizik tedavisi ücretlerinin karşılanması için  fizyoterapist için artık sevk kağıdı almanız gerekmiyor.

Yasalar

Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Bakınız Habilitasyon ve Rehabilitasyon Yönetmeliği § 7 ve 8.

Ayrıca bkz. Sosyal Sigortalar Yasası § 5-8, Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası § 1-3 ve Bölüm 7 ve Huzurevi Yönetmeliği § 2-1.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
Forskrift for sykehjem
Forskrift om habilitering og rehabilitering
Folketrygdloven
Syketransportregisterforskriften
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Bu hizmeti evde veya kurumda kalıp kalmadığınızdan bağımsız olarak alabilirsiniz. Evde yaşıyorsanız ve bir fizyoterapi kurumuna gidecek durumda değilseniz, tedavinin evde yapılması teklifini alabilirsiniz.

İtiraz olanağı

Gerekli yardımı alamadığınızı veya hizmet performansından memnun olmadığınızı düşünüyorsanız, belediyeye veya doğrudan hizmet sağlayıcısına şikâyet gönderebilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve nelerin değişmesini istediğinizi açıklayınız.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 15:15