Skoleåret 2020-2021 går inn i historien, og ett helt år med smittevernsveiledere, gult og rødt nivå, kohorter, håndsprit, karantener, sosial begrensning og mange regler, avsluttes i morgen. Vi håper alle sammen at vi møtes til vanlige skoledager på grønt nivå i august. Vi har alle vært preget av pandemien dette skoleåret, og selvom vi her i Marker har vært lite direkte berørt, har det i stor grad begrenset oss. Dette til tross, har året vært preget av mye god læring, spennende aktiviteter og stor kreativitet. Klassene har blitt ekstra godt kjent og sammensveiset, da vi ikke har hatt aktivitet på tvers av trinn i det hele tatt. Det kan vel hende at noen kjenner på litt kohort-tretthet, men i det store og det hele er jeg veldig stolt av elever og medarbeidere for gjennomføringen av året. 

Vi har nå avholdt både 7. og 10.trinnsavslutningene. Begge arrangementene ble, som i fjor, noe redusert for å ivareta smittevern i tråd med veilederen, men det la ikke en for stor demper på oss. Vi er veldig stolte over begge kullene. Vi ønsker 10.klassingene lykke til videre på videregående, og gleder oss til å ønske 7.klassingene velkomne over på ungdomsskolen.

De nye skolestarterne har fått innskriving, besøksdag og et avstandsmøte med fadderbarna på 3.trinn. Vi har bestilt rine, oransje skolesekker til dere, og disse kommer frem før skolestart. Da skal vi finne en måte å få dem ut til dere. Vi har også gjennomført fysisk foreldremøte for skolestartergruppa. Dere ønskes alle hjertelig velkomne til Marker skole, gleder oss til å kjent med dere også. 

De siste ukene har det vært yrende liv på skolen, vi har vært mye på tur, mye ute og lekt, og hatt et bredt utvalg av aktiviteter. Fagfornyelsen legger stor vekt på dybdelæring, tverrfaglighet, grunnleggende ferdigheter (i lesing, skriving, regning, muntlige- og digitale ferdighter), sosial læring og utvikling, skaperglede, engasjement og utforskertrang...for å nevne NOE. Dersom dere ikke har gjort det, anbefaler jeg dere å lese overordnet del av læreplanverket vårt. Det er et veldig godt dokument, som forplikter oss til å endre kurs og gjøre mer av det som virker godt og skaper trygghet og trivsel som utgangspunkt for læring. Gjennom hele dette året har lærerne våre jobbet med nye årsplaner for fagene som ble gjort gjeldene fra skolestart dette året. Selvom vi har hatt mindre mulighet for å samle hele kollegiet og jobbe samlet, har vi holdt trykket oppe og dette arbeidet er ikke satt på vent. 

#LÆRING #TRYGGHET #TRIVSEL
De overordnede verdiene våre er ikke endret etter innføringen av fagfornyelsen. Begrepene står seg, og MOT er fortsatt et svært nyttig verktøy i arbeidet med fellesskap, inkludering, sosiale ferdigheter, trygghet, trivsel og læring. Etter ferien tar 1. og 2.trinn i bruk et helt nytt opplegg fra MOT. Det heter SUPER, og er et undervisningsopplegg for arbeidet med læringsfellesskapet og sosiale ferdigheter. Foresatte vil bli engasjert i dette, og vi gleder oss til å få være med MOT i å prøve ut og videreutvikle dette. Vi liker godt at MOT utvikles til å omfatte hele skoleløpet. 

Siste skoledag i morgen er kort dag for alle elever, da slutter vi 12.45. Klassene markerer avslutningen hver for seg. Vi har ikke planlagt noen felles økt på rådhuset slik tradisjonen er, da vi ville blitt for mange. Bussene går hjem 12.50. Det går IKKE skoleskyss hjem 14.35 denne dagen. 

SFO er åpent i uke 25, 26 og 27 for de som har meldt seg på. Vi gleder oss til gode sommerdager her. Første åpningsdag på SFO etter feriestengt, er mandag 2. august. Sommeraktivitetene starter til uka, og vi har nesten 160 påmeldinger!!! Det er STAS! Vi gleder oss til å starte aktivitetene, og siden vi aldri har gjort dette før, går det helt sikkert bra. Info er sendt alle påmeldte i Skooler. 
Her kommer noen tips fra Foreldrepulsen om morsomme sommeraktiviteter. Og IKKE glem SOMMERLES! 

Nytt skoleår starter for alle elever onsdag 18. august. Personalet har plandager 11., 12., 13., 16. og 17. august. Ledelsen er på plass på skolen fra 2. august. Skoleruta for neste skoleår finner dere her på hjemmesiden vår. 

Vi gleder oss til en deilig sommerferie, og til å starte nytt skoleår om ikke lenge. Riktig god sommer, alle sammen! Vi sees plutselig!

Sommerhilsen fra rektor, Mona