Rødt nivå for ungdomstrinnet, innebærer at vi har delt 8. og 9.trinn i to kohorter. 10.trinn er allerede delt i to, så de følger sine ordinære grupper. Vi har små grupper på ungdomstrinnet nå, så alle kohorter har faste rom, og vi har fysisk plass til å ivareta opplæringen. Valgfagene (som foregår på tvers av trinn) settes på pause disse to ukene, og elevene får alternative oppgaver i kohortene. Vi vil fortløpende vurdere bemanning, og tar forbehold om at det kan legges inn enkelte dager med hjemmeundervisning for noen grupper. Dette vil elevene opplyses om i teams fra sine lærere. 
Vi må henstille hver enkelt elev og hver familie til å ta de sentrale føringene på alvor. Målet for oss i Marker må være å holde den gode kontrollen vi har i dag, og hindre oppblomstring av smitte. Alle elever holder sin faste plass i klasserommet i orden, sørger for jevnlig og god håndvask og opprettholding av meteren. Innad på kohort innendørs, er det ikke absolutt krav om 1 meters avstand, men ute, når man møter elever som går i annen kohort, skal elevene ivareta minst en meters avstand til medelever. Vi ber dere også overholde de sosiale begrensningene vi alle er bedt om å forholde oss til på fritiden. Vi krysser fingrene for at disse tiltakene får god effekt, blir kortvarige og at vi kan gå tilbake til gult nivå etter den 18. januar. 

For barnetrinnets del, er det ingen endring på skoledagene siden jul. Det er ikke satt inn noe ekstra kapasitet på skoleskyss, så dersom dere har mulighet for å kjøre barna til skolen, vil det være en stor fordel for å unngå fulle busser. Alle elever tas med. Husk munnbind dersom det ikke lar seg gjøre å holde avstanden. 
Minner alle på at dere holder barna hjemme fra skolen dersom de har symptomer på luftveisinfeksjoner. Ta raskt kontakt med fastlege for å få rekvisisjon til test. Dersom dere er i tvil, ta test! 

Vi gleder oss til dette nye, blanke semesteret, og skal jobbe for å fylle dagene med varme, trygghet, trivsel og god læring. Ta kontakt med rektor/avdelingsledere og kontaktlærere dersom dere har noen spørsmål.