Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Halk konutları

Konut piyasasına ulaşmakta ya da şu anda oturduğunuz evde kalmakta sorunlar mı yaşıyorsunuz? Bu takdirde, belediyeye tavsiye ve yardım için başvuruda bulunabilirsiniz.

Tanım

Konut piyasasına ulaşmakta ya da şu anda oturduğu evde kalmakta sorunlar yaşayanlar. Belediyenin herkesin yaşamak için iyi ve güvenli bir yere sahip olması için bir sorumluluğu vardır ve Nav, bunu kendi başlarına başaramayanlara konut edinmelerinde yardımcı olacaktır.

Hedef Kitle

Dezavantajlı kişiler

Kriterler/Koşullar

Belediye, bireyin hangi tür yardıma ihtiyacı olduğunu ve ne gibi seçeneklerin bulunduğunu değerlendirecektir.

Yasalar

Bakınız belediye direktifleri. Ayrıca bkz. Sosyal Hizmetler Yasası § 15 Dezavantajlı kişiler için konutlar.

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Dosya inceleme süresi

Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

İtiraz olanağı

Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan belediyenin kendi itiraz kuruluna gönderilecektir.

Tjenesten oppdatert: 05.05.2020 16:28