Helsestasjonstjenesten innebærer;

Oppfølging/hjemmebesøk etter fødsel
Jevnlig oppfølging av barnet førster 1½ (noe sjeldnere fra 2-6 år)
Individuelle samtaler med foreldre/foresatte og barnet
Gruppe-samtaler med foreldre/foresatte og barn på samme alderstrinn
Vaksinasjon av barnet
Kontroll av barnets vekst og trivsel
Kontroll av motorisk-/bevegelse-utvikling
Oppfølging og hjelp når barn blir syke
Nettverks-skapende tiltak som "Åpen helsestasjon" der de som ikke er så godt kjent med andre småbarnsforeldre i kommunen kan treffe andre.

Oversikt over plan for individuell konsultasjon:

 
Individuell konsultasjon - tirsdager og torsdager
1-2 uker - Hjemmebesøk ved helsesykepleier
6 uker - Konsultasjon hos helsesykepleier og lege + vaksine
3 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepeleier + vaksine
3-4  mnd.-gruppe m/fysioterapeut
4 mnd.  - Konsultasjon hos helsesykepleier
5 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier + vaksine
6 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier, lege.
8 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier
10 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier
12 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier og lege + vaksine
15 mnd. - Konsultasjon hos helsesykepleier + MMR vaksine
18 mnd.  - Konsultasjon hos helsesykepleier
2 år - Konsultasjon hos helsesykepleier og lege
4 år - Konsultasjon hos helsesykepleier.

Skolestartundersøkelse.
Konsultasjon hos helsesykepeleier, lege og fysioterapeut.