Detaljregulering for Ørje torg er et forslag til forutsetningene for en utvikling av Ørje torg og deler av den omkringliggende bebyggelsen. Planen omfatter forhold rundt ny og eksisterende bebyggelse, torgplassen og trafikkbildet innenfor planområdet.

Klikk på lenken under for å åpne forslaget:

https://innsyn.onacos.no/marker/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021006579&

Plankart - Forslag til plankart

Berørte parter kan komme med skriftlig innspill og merknader via elektronisk høringssvar.

Høringsfrist: 25.01.2022