Marker kommune vil ved neste fakturering av barnehage/sfo trekke fra det foreldre/foresatte allerede har betalt for mars, dette skal avregnes i april faktura hvis alt er normalt igjen da.

Har dere spørsmål rundt dette er det bare å kontakte økonomiavdelingen i Marker kommune