Trygghet og trivsel er nøkkelen til å ha det godt og kunne lære....

At barn og foreldre føler trygghet hos oss er viktig. Derfor bruker vi tid sammen med barna for å bli kjent med dem. Vi må vite om interesser, styrker og utfordringer, for å hjelpe dem der de har behov og utfordre der det trengs. Gode relasjoner er viktig, og da kommer respekt inn som et viktig punkt. Vi må behandle barn og foreldre med respekt, men vi skal også lære dem å respektere andres synpunkt.   Alt dette gjøres gjennom lek.

De ansatte i barnehagen har vært gjennom COS-P, noe som også alle foreldre i kommunen får tilbud om. Alle barna skal føle at de ansatte er STØRRE, STERKERE, KLOKERE OG GOD.

Slik vil vi bruke uteområdet og nærmiljø i forhold til fagområder

  • Kommunikasjon, språk og tekst - Besøke biblioteket, gå rundt i sentrum på bokstavjakt, skape gode arenaer for samtaler og undring.

  • Kropp, bevegelse, mat og helse – Uteområdet vil gi andre motoriske muligheter, dyrke ulike grønsaker, besøke mølla.

  • Kunst, kultur og kreativitet – Opparbeide ny utelekeplass ved Liødegården, se på ulik arkitektur i nærmiljø, andre impulser til kreativ tenking.

  • Natur, miljø og teknologi – Se på mangfoldet rundt oss og bruke elva, gå på stolpejakt.

  • Antall, rom og form – Vi kan gå på «formjakt» i sentrum, telle busser vi ser, gå etter kart, mm.

  • Etikk, religion og filosofi – Være på kirkebesøk, besøke MBSS, bruke elva og slusene til filosofisk tenking.

  • Nærmiljø og samfunn – se ulikheter i landskapet rundt oss, besøke ulike institusjoner, ferdes i trafikkert område.

Realfag i barnehagen

Vi skal fremover ha fokus på realfal i barnehagen. Da gjør vi det gjennom å oppdage omgivelsene, skape undring og sette ord på det vi ser og gjør. Området er stort og omfatter matematikk, geografi, astronomi, fysikk, kjemi, biologi og teknologi. Vi ønsker at barna skal undre seg, og vi ansatte skal motivere og legge tilrette for glede og begeistring i hverdagen. Vi kommer til å følge realfagsløypene utover. Vil dere vite mer om dette, kan dere lese mer på nettsidene

Vi vet at vi i dag også jobber med realfag, men at vi fremover skal ha en bevissthet rundt tema. Høgskolen i Østfold skal utover våren hjelpe oss i dette arbeidet. på uteplassen vår har vi to plantekasser. Her skal vi utover våren plante blant annet grønnsaker som vi skal følge utviklingen på. 

I nærheten har vi skogen hvor vi kan jobbe med ulike temaer innen realfag. Da har vi mulighet til  se på planter, insekter, se etter spor av ulike dyr, se på fuglene, telle, se på ulikeheter på blader og mye, mye mer. Ved hjelp av nettbrett kan vi søke faktaopplysninger hvis det er noe vi lurer på. 

De ansatte i Trollhaugen barnehage skal legge tilrette for undring, være nysjerrige sammen med barna, stille spørsmål som gir mulighet for refleksjon og vitebegjær.