Vannforsyning.
Marker henter sitt drikkevann fra Rødenessjøen på 24 m dyp. Ørje Vannverk, som ble bygget i 1984, er et fullrenseanlegg bassert på flotasjonsprinsippet (floofilter). Ørje Vannverk forsyner Ørje tettsted med vann, og en regner at 1700 personer er tilknyttet. Det benyttes klor til desinfeksjon. Det rensede vannet blir pumpet opp i et høydebasseng med volum ca. 1000 m3. Vannverkets kapasitet er ca. 1200 m3 pr. døgn, mens normalforbruket i de siste årene har vært ca. 600 m3 pr. døgn.

Abonnentene betaler vannavgift etter målt forbruk.

Det utføres daglige egenkontroller på vannet, og en gang hver 14. dag blir prøver sendt til et akkreditert laboratorium.