Marker Bo og servicesenter - Besøksadresse og varelevering hovedkjøkken-adresse.

Virksomhetsleder:  Morten Aalborg
Telefon : 906 78 916

Besøksadresse -  hovedinngang/administrasjon: Brødrene Olsens vei 4, 1870  Ørje
Postadresse:   Postboks 114, 1871  Ørje

Varelevering hovedkjøkken:  Braarudveien 25