Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Notlar - itiraz hakkı

Notlarınızdan memnun değil misiniz? Diploma üzerindeki tüm notlar için itiraz etme hakkına sahipsiniz. Okul, hem sizi hem de ebeveynlerinizi itiraz hakkı ve itiraz süresi hakkında bilgilendirecektir. İhtiyacınız olursa, okul size itirazınız için yardımcı olacaktır.

Tanım

Diploma üzerindeki tüm notlara itiraz edebilirsiniz. Söz konusu olan notlar

  • yıllık not ortalaması
  • sınav notları
  • meslek ve kalfalık sınavı ile yetkinlik sınavı notları
  • düzen ve davranış notu

Gerçek yetkinlik değerlendirmesine de itiraz edebilirsiniz.

Sınav notları ve yıllık not ortalaması için itiraz süresi on gündür. Meslek ve çıraklık sınavı ile gerçek yetkinlik değerlendirmesi için itiraz süresi üç haftadır. İtiraz süresi içinde, sözlü olarak yapılan meslek dersi notları, belirlenen yıllık ortalama notları veya uygulamalı sınav notları için gerekçe talep edebilirsiniz. Yazılı sınav notları için gerekçe talep edemezsiniz.

Hedef Kitle

  • Öğrenciler, çıraklar, sınavlara dışarıdan katılanlar, stajyerler (veya yazılı bir vekaletname verdiğiniz kişi)
  • Reşit olmayan öğrencilerin ebeveynleri, çıraklar veya sınavlara dışarıdan katılanlar bağımsız itiraz hakkına sahiptir

Kriterler/Koşullar

15 yaşından küçük öğrenciler, ebeveynlerinin yazılı izni olmadan itiraz edemez.

Broşürler, belgeler, haritalar vb.

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

İtiraz yazılı olarak yapılmalıdır. Bunun sizin tarafınızdan veya vekaletname verdiğiniz kişi tarafından imzalanmış olması gerekir. İtiraz ettiğiniz kararı belirtin. İtirazınızı gerekçelendirmelisiniz, ancak bu, bir yazılı sınav notuna itiraz ediyorsanız gerekli değildir. İtiraz, öğrencisi olduğunuz okula gönderilecektir. Sınava dışarıdan katılıyorsanız, itirazı sınavın yapıldığı okula göndermelisiniz. Meslek ve çıraklık sınavı ile ilgili itiraz valilikteki mesleki eğitim kuruluna gönderilecektir.

Dosya inceleme

İtiraz değerlendirmesinin sonunda, not aynı kalabilir, arttırılabilir veya düşürülebilir. Sözlü sınav için, özellikle, haklı çıkmanız durumunda, notunuz iptal edilecek ve yeni bir sınav hakkı elde edeceksiniz.

Dosya inceleme süresi

Okul/itiraz makamı konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

Tjenesten oppdatert: 05.05.2020 16:11