Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 er lagt ut til offentlig ettersyn iht.kommunelovens § 14-3.

Les dokumentene her

Dokumentene ligger til ettersyn i perioden 23.11.2021 – 13.12.2021 og eventuelle merknader kan oversendes til: post@marker.kommune.no 

Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 14.12.2021