Ledergruppa i Marker kommune

kjell joberud.jpg   Rådmann Kjell Reidar Jogerud
  E-post; kjell.jogerud@marker.kommune.no 
  Telefon:  918 46 330
vidar1.jpg
Kommunalsjef Vidar Østenby har overornet planlegging.
Strategi, nærings- og utviklingsarbeid.
 

Kommunalsjef  Anne-Kari Grimsrud
anne-kari.grimsrud@marker.kommune.no
Telefon . 951 19 457