Oversikt over medlemmer/varamedlemmer

Medlemmer   Personlig varamedlemmer  
Roy Hagen, leder
Telefon: 47796893
AP Marite Løvstad AP
Trond Øverli SP Per Øyvind Krog SP
Lisbeth Mathisen Grundt H Herman Hoff H
Tine Bjerke V Britt Linda Solberg V
Øyvind Brandsrud SP Thor Mauritzen SP