Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sağlık ocağı

Sağlık ocağında sağlık muayenesi, çocuk aşıları, gebelik kontrolü, sağlık, çocuk gelişimi, diyet vs. hakkında tavsiyeler gibi hizmetler alabilirsiniz.

Tanım

Sağlık ocağı çocuğu doğumdan okula çağına kadar takip eder ve belediye sorumluluğundadır. Sağlık ocağı, olası zor yaşam koşullarında çocukların korunması ve takibi için önemli bir iş yapar ve anaokulu, aile hekimi ve çocuk hizmetleri ile işbirliği değerlidir. Sağlık ocağında aşağıdaki konularda tavsiye ve danışmanlık alabilirsiniz

  • çocuğun hareket ve psikososyal gelişimi
  • emzirme ve anne sütü
  • aşı
  • beslenme
  • dil gelişimi
  • diş sağlığı
  • annelik ve babalık görevleri
  • birlikte yaşama
  • etkileşim
  • şiddet, taciz ve ihmal 

Önleyici sağlık çalışmasına önem verilir. Hemşire ev ziyaretine de gelebilir.

Hedef Kitle

0-20 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, hamile kadınlar ve veliler

Hizmet bedeli

Hizmet ücretsizdir.

Yasalar

Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Ayrıca bakınız

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası Bölüm 3

Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası Bölüm 7.

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Smittevernloven
Helsepersonelloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Doğum yaptığınız zaman, sağlık ocağı ev ziyareti ya da sağlık ocağında takip için randevu ayarlamak üzere sizinle irtibata geçecektir. Çocuğunuzun aşıları ve düzenli kontrolleri için çağrılacaksınız. 

İtiraz olanağı

Gerekli yardımı alamadığınızı veya hizmet performansından memnun olmadığınızı düşünüyorsanız, belediyeye veya doğrudan hizmet sağlayıcısına şikâyet gönderebilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve nelerin değişmesini istediğinizi açıklayınız.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 21:43