Stemmerett og manntall.

Du må være registrert i manntallet for å kunne stemme ved valget. Manntallet er tilgjengelig på servicetorget  i Marker rådhus fra 19. juli.

Hvis du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, har du stemmerett i kommunen du flyttet fra.

Alle som er registrert i manntallet, vil motta valgkort innen 10. august.

Dersom du oppdager feil i manntallet, kontakt servicetorget på telefon 69 81 05 00 eller sende epost til post@marker.kommune.no

Du har stemmerett dersom du:

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen 31.desember 2021
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
  • er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. 
Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være fremme hos valgstyret innen kl. 1700 dagen etter valgdagen
Søknadsskjema finner du her:

Les mer  Stemmerett og manntall - Valgdirektoratet

Valgkort

Digitalt valgkort
Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.  Alle stemmeberettigede skal ha mottatt valgkort innen 10. august 2021. Valgkortet inneholder informasjon om deg og om det kommende valget. Å motta valgkortet er en bekreftelse i seg selv på du at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det gjør stemmegivningen enklere. Du må uansett ha med legitimasjon med bilde (for eksempel pass, førerkort eller bankkort). 


Valgkort på papir
Enkelte kommer fremdeles til å få valgkortet tilsendt på papir.  Dette gjelder personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkort tilsendt på papir
 

Les mer på Valgkort - Valgdirektoratet

Tidligstemme

Du kan tidligstemme fra 1. juli til og med 9 august 2021 dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmegivningen eller på valgdagen.
Sted:  Marker rådhus, servicetorget fra kl. 08.00 - 14.00 mandag-fredag.

Forhåndsstemme 10. august - 10. september

I Marker kan du forhåndsstemme i perioden  10. august - 10 september:

Forhåndsstemmingen foregår i Marker rådhus, servicetorget fra kl. 08.00 .- 14.00  alle virkedager (mandag-fredag)

I tillegg holdes det åpent for forhåndsstemming lørdag 4.september fra kl.10-13 - Marker rådhus - Servicetorget.

Det gis tilbud om forhåndsstemming ved Marker Bo- og Servicesenter torsdag 9. september 2021 fra kl. 10-12 og ambulerende stemmemottak samme dag fra kl. 12-15.

Frist for søknad om ambulerende stemmemottak er siste fredag før valget kl. 10.00.

Kan jeg stemme hjemme ?

Dersom du ikke er i stand til å møte i valglokalet på valgdagen grunnet sykdom eller uførhet kan du søke om å få avgi stemme hjemme. 

Søknader behandles fortløpende. 

Frist for å søke er fredag 10. september klokken 10.00.

Valglokale og åpningstider

Sted:  Marker rådhus
Søndag 12. september 2021: kl. 14.00 – 18.00
Mandag 13. september 2021: kl. 10.00 – 20.00

Velgere i karantene eller isolasjon.

Marker kommune planlegger valggjennomføringen i tråd med nasjonale retningslinjer og anbefalinger, slik at valghandlingen skal være trygg for alle velgere. Alle som ønsker det skal få avgitt sin stemme under egnede ordninger for velgere som havner i karantene eller i isolasjon.

Har du havnet i karantene som følge av Covid-19?
Velgere som er i karantene som følge av Covid-19, kan ikke stemme i et ordinært valglokale. Å være i karantene er likevel ikke rettslig til hinder for å gå ut og stemme. Samtidig må personer i karantene holde avstand til andre, noe som kan være vanskelig i et valglokale der mange andre skal stemme samtidig. Velgere i karantene kan heller ikke ta offentlig transport.

Kan du vente med å avgi stemme til du er ute av karantene? Du kan i så fall stemme på de faste forhåndsstemmestedene i perioden 10.august til 10. september, eller i et ordinært valglokale søndag 12. og mandag 13. september.

Dersom karantenetiden varer utover valgdagen 13. september kan du få avgi stemme utenfor et ordinært valglokale i egen bil. Våre valgmedarbeidere ta imot stemmen din. Kontakt valgadministrasjonen  - valgansvarlig Line Andersen telefon 970 34 280,  for å avtale tid og sted for slik stemmegivning.

Du skal ikke benytte kollektivtransport til et valglokale. Dersom du ikke kan komme deg til et valglokale, kan du søke om hjemmestemming. Fristen for å søke er satt til mandag 13.september kl. 10.00. 

Er du satt i isolasjon som følge av Covid 19?
Dersom du har fått påvist Covid-19 og er satt i isolasjon skal du ikke oppsøke et valglokale. Kan du vente med å avgi stemme til du er ute av isolasjon? Du kan i så fall stemme på de faste forhåndsstemmestedene i perioden 10.august til 10. september, eller i et ordinært valglokale søndag 12. og mandag 13. september.

Dersom isolasjonstiden varer utover valgdagen 13. september kan du avgi stemme der du er (såkalt hjemmestemming). Du kan søke om hjemmestemming helt frem til mandag 13. september 2021 kl. 10.00.

Retten til å stemme hjemme i dagene 11.-13. september gjelder kun velgere med isolasjonsplikt som følge av covid-19-smitte. 

Våre valgmedarbeidere vil være kledt i smittevernutstyr når de kommer hjem til deg.