Fritidstilbud:
Blant annet  Klubb, bingo, bowling etc....
 

Tunet Dagsenter.
Tunet dagsenter ligger idyllisk til på Ørjetun, ca 1 km fra Ørje sentrum mot Damholtet.

Tunet dagsenter skal gi  utviklingshemmede personer en meningsfylt dag som skal fremme en individuell utvikling utfra den enkeltes forutsetning.

Her har vi aktiviteter som enkel pakking og montering av industriprodukter, formingsaktiviteter, aromaterapi, fysisk trening, turer o.l.