Vannmåleravlesning

Vannmåleren skal leses av en gang i året, 31. desember. Du som er huseier får varsel om dette.

Du kan enten registrere målerstanden direkte på våre nettsider: Informasjon og lenke til registreringsside blir lagt ut på forsiden på kommunens hjemmeside i slutten på desember. Du kan også velge å registrere målerstanden ved å returnere avlesningskortet.

Montering/utskifting av vannmåler

Ved installasjon av ny vannmåler skal kommunen stå som eier av denne. Installasjonskostnader dekkes av abonnenten. Vannmåler må hentes ut av godkjent rørlegger/entreprenør. Blir en vannmåler borte eller skadet, skal abonnenten straks melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg retten til å kreve full erstatning for tap eller skade.

Eierskifte/salg av eiendom

Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. I boliger med vannmåler skal eiendomsmegleren være behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier. Kommunen foretar ikke mellomregning mellom kjøper og selger.