Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hıristiyanlık, din, hayat görüşü ve etik - kısmi muafiyet bildirisi

Din veya hayat görüşünüz açısından yakışıksız veya aşağılayıcı olarak gördüğünüz öğretim bölümlerinden muaf tutulabilirsiniz.

Tanım

Öğrenciler, ebeveynlerinden/velilerinden yazılı bildirim aldıktan sonra, ebeveynlerin/öğrencilerin din veya inançlarından başka bir dinin veya başka bir yaşam görüşünün kullanılmasını rahatsız edici veya aşağılayıcı olarak algıladıkları kısımlardan muaf tutulurlar. Okul, öğrencinin müfredat içinde başka dersler almasını kolaylaştıracaktır. Diğer bir deyişle öğrenci, diğer öğrencilerle aynı dersleri göreceklerdir, ama farklı bir şekilde. 15 yaşına giren öğrenciler bildiriyi kendileri göndereceklerdir.  Muafiyet hakkı tüm dersler için geçerlidir. Okul, öğrenciler ve ebeveynler / velileri her yıl muafiyet kuralları ve eğitim içeriği hakkında bilgilendirecektir.

Hıristiyanlık dini, hayat görüşü ve etik sıradan bir derstir ve normal olarak tüm öğrencileri kapsar. Derste dini içerikli konuşma yapılmayacaktır. Okul, öğrencinin ve ebeveynlerin/velilerin dini ve felsefi inançlarına saygı gösterecek ve eşit eğitim hakkını sağlayacaktır. Bununla birlikte, bazı ebeveynlerin/velilerin veya öğrencilerin sorunlu olarak algılayacağı durumlar ortaya çıkabilir.

Hedef Kitle

Öğrenciler ve öğrencilerin ebeveynleri/velileri

Kriterler/Koşullar

  • Öğrencinin ana dilinin Norveççe veya Sami dilinden farklı olması
  • Öğrencinin normal öğretime devam edebilmek için yeterli Norveççe bilgisine sahip olmaması
  • Belediyede uygun öğretim kadrosu bulunmalıdır (bu, ana dilde ve iki dilli eğitim için geçerlidir)

Broşürler, belgeler, haritalar vb.

Yasalar

Bakınız
Bakınız Kamu Yönetimi Yasası

Eğitim Yasası § 2-3 a Eğitimde aktivitelerden ve § 2-4 Hıristiyanlık, din, hayat görüşü ve etik derslerinden muafiyet

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Ebeveynler/veliler,  öğrencilerin hangi aktivitelerden muaf tutulmasını istediklerini okula yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. 15 yaşına giren öğrencilerin kendileri, ebeveynlerin/velilerin rızası olmadan yazılı bildirimde bulunabilirler.

İtiraz olanağı

Okul muafiyet bildirisini kabul etmezse, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir.

 

Tjenesten oppdatert: 06.05.2020 11:49