Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nydyrking

Som nydyrking regnes fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som ikke har vært brukt de siste 30 årene. 

Med fulldyrking menes rydding og bryting til vanlig pløyedybde slik at arealet kan nyttes til åkervekster eller til eng og beite som kan fornyes ved pløying. 

Med overflatedyrking menes rydding og sletting av overflata slik at maskinell høsting er mulig. 

Du kan lese mer på Landbruksdirektoratet sine sider.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker

Kontakt

Jordbrukssjef

Karl Martin Møgedal

Tlf. 92 48 69 58

Epost

karl.martin.mogedal@marker.kommune.no

Sist oppdatert 19. februar 2021