Stort sett er stemningen god, og vi på skolen får mange "tomler opp". Vi takker så mye for dialog med dere hjemme, og synes vi får til mye. Det er viktig å følge med på hva barna driver med, legge til rette for variasjon, fysisk aktivitet, praktisk jobbing oppgaver i heimen og øve på samarbeid, når vi nå sjonglerer hjemmekontor, hjemmeskole og sambruk av arbeidsplasser. Her kommer noen gode tips fra FUG (foreldreutvalget for grunnskolen). 

FUGs fem råd: Senk skuldrene - gjør så godt du kan!

Både foreldre og lærere står foran annerledes og krevende uker fremover. Vi vet lærere over hele landet står på og har forberedt gode opplegg til hjemmeundervisning. Her har vi noen tips til foreldre. Det viktigste: senk skuldrene og gjør så godt du kan!

1. Skap ro og rammer

2. Ta pauser - gå ut

3. Snakk med læreren

4. Snakk med barnet

5. Kontakt andre foreldre og naboer

Husk også at vi er mange på jobb i kommunen som er tilgjengelig for dere, dersom dere trenger avklaringer, hjelp eller noen å snakke med.

https://www.fug.no/fugs-fem-raad-senk-skuldrene-gjoer-saa-godt-du-kan.6295790-405090.html?fbclid=IwAR3rVORxfgNsy7x016F3kDcYzXVnQoFwO-nYGXgpKglr55ViX5v2HXjJsBo