Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kredi için belediye garantisi

Kredi için belediye garantisi, Çalışma ve Yardım Kurumunun bankaya krediyi geri ödeyebileceğinize dair teminat vermesi demektir.

Tanım

Çalışma ve Yardım Kurumu krediyi için maddi bir destek şeklinde garanti edebilir. Kredi için garanti, büyük kredi tutarı alma ihtiyacınız olduğunda söz konusu olabilir. Garantör (kefil) olarak Çalışma ve Yardım Kurumu Ofisi ile çalışan bir kredi kurumuna yönlendirilebilirsiniz.

Hedef Kitle

  • Geçici olarak kendi geçimini sağlayacak durumda olmayan kişiler
  • Geçim masrafları olarak sayılamayacak giderler için kredi çekme ihtiyacı olan kişiler
  • Geçimini sağlamak için diğer tüm fırsatlar kullanılmasa da kredi çekme ihtiyacı olan kişiler

Kriterler/Koşullar

Kredi garantisi almanın temel koşulu, genel olarak maddi destek ile aynıdır. Garanti, kendi geçimlerini sağlayamayan kişilere veya zorlu bir hayat durumunun üstesinden gelmek veya buna uyum sağlamak için ihtiyaç duyanlara verilebilir. Buna ek olarak, başvuru sahibinin krediyi geri ödeyebilecek durumda olma olasılığı da olmalıdır.

Broşürler, belgeler, haritalar vb.

Yasalar

Belediye, desteğin bir kredi garantisi şeklinde verilip verilmeyeceğine kendisi karar verir. Bakınız: Sosyal Hizmetler Yasası §§ 18, 19 ve 21

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Belediye kredi garantisi başvurusunda yardım almak için Çalışma ve Yardım Kurumu ile iletişime geçin.

Dosya inceleme

Bir karar alınacaktır. Kararda, hizmetin size tahsis edilip edilmediği ve hangi olası hizmetleri kapsadığı belirtilecektir.

Dosya inceleme süresi

Belediye konuyu en kısa zamanda ele almakla yükümlüdür. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri ile birlikte kararın tahminen ne zaman alınacağına dair yazılı bir cevap alacaksınız.

İtiraz olanağı

Karara, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde itirazda bulunabilirsiniz İtirazı, kararı alan kuruma göndermelisiniz. İtirazınızda, kararda neyin değiştirilmesini belirtmeli ve bunu gerekçelendirmelisiniz. Belediye size sadece rehberlik sağlayacaktır. İtiraz makamı valiliktir. İtiraz buraya gönderilmeden önce, kararı alan belediye makamı, bunun değiştirilmesi için bir neden olup olmadığını değerlendirecektir. Kararda ısrar edilirse, dava valiliğe gönderilir.

Tjenesten oppdatert: 06.05.2020 10:47