minsak.no kan du foreslå saker som du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre. Du kan også skrive under på en sak som som du vil støtte.

Hvis du samler nok underskrifter, må kommunen eller fylkeskommunen du bor i vurdere saken din.

Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne eller 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket. 

Alle kan foreslå saker i sin egen kommune eller fylkeskommune. Du trenger ikke å ha stemmerett eller ha fylt 18 år.


Gå til minsak.no

Lovdata, § 39a - Innbyggerforslag